Mic dicționar termeni specifici

Aerob – organism ce se dezvoltă în prezenţa oxigenului. Acesta poate fi aerob obligatoriu (necesită oxigen pentru supravieţuire şi dezvoltare), aerob facultativ (poate supravieţui şi se poate dezvolta în prezenţa sau în absenţa oxigenului), sau microaerofilic (pentru supravieţuire şi dezvoltare necesită concentraţii mai reduse de oxigen decât cele din aerul atmosferic). Anaerob – organism ce…